GIT විභාගය-2018

GIT විභාගය මේ වතාවේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ On line ආකාරයටයි. ආදර්ශ Paper එකට මෙතනින් ලියාපදිංචි වන්න.

 

GCE A/L BTEC practicals

අප පාසලේ ගරු විදුහල්පති අජිත් ඉලේපෙරුම මහතාගේ මග පෙන්වීමෙන් 2018 අ.පො.ස උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය ධාරාවට අයත් විෂයන් සදහා වන පෙරහුරු පරීක්ෂණ සදහා දරුවන් සුදානම් කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල කඩිනමින් සිදු වෙමින් පවතී. ඒ සදහා එහි අංශ භාර ධනුක ජයවර්ධන,ලුක්ෂාන් විදානපතිරණ, නිශ්ශංක විජේරත්න යන මහත්වරුන් නියැලෙමින් සිටින අයුරු….